‚Äč

Traduceri Profesionale

 

Terms of services

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SA CITITI SI SA ACCEPTATI TERMENII SI CONDITIILE SPECIFICATE MAI JOS.

Definitii

'Cracking' sau 'hacking' inseamna trecerea neautorizata peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricarei retele, server, server web sau cont de utilizator. Serviciu inseamna furnizarea catre client a accesului la date si informatii transmise de kalimera si furnizorii sai prin Internet, cu ajutorul acestui site, www.kalimera.ro.

kalimera se refera la SC KALIMERA BUSINESS SRL, Romania.

Informatii personale

Prin accesarea acestui site sunteti de acord cu faptul ca kalimera are dreptul de a insera numele si alte informatii cu privire la client, rezultate in urma utilizarii serviciului de catre client, intr-o baza de date computerizata in urmatoarele scopuri:

  • pentru utilizarea acestor date de catre kalimera in scopuri de vanzari si marketing

  • in scopul prevenirii sau detectarii infractiunilor sau fraudelor

Confidentialitate

kalimera nu garanteaza ca utilizarea de catre client a acestui site va fi confidentiala. kalimera nu este responsabila pentru nici o paguba pe care o sufera clientul sau alta persoana ca rezultat al confidentialitatii cu privire la utilizarea de catre client a acestui site. Orice informatie pe care clientul o dezvaluie pe site se poate sa nu fie in siguranta pe durata transmiterii ei prin Internet. Terte parti au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face clientul cand foloseste acest site web. Orice material sau informatii trimise la kalimera nu vor fi considerate confidentiale. Prin trimiterea oricaror informatii sau materiale, acordati kalimera o licenta nerestrictionata si irevocabila de a folosi, reproduce, expune, efectua, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii si sunteti, de asemenea, de acord, ca kalimera are libertatea de a folosi oricare idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le-ati trimis in orice scop.

Utilizare improprie si raspunderi

Clientul este de acord sa foloseasca serviciul numai in scopuri legale. Clientul se obliga ca:

  • nu va modifica, copia, distribui, transmite, afisa, publica, reproduce, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site web

  • nu va desfasura si nu va permite activitatea de cracking sau hacking. Utilizatorii care violeaza securitatea sistemelor sau retelelor pot fi actionati in instanta, civil si penal

Clientul ia la cunostinta ca serviciile sunt disponibile prin Internet si desi kalimera va face tot posibilul sa mentina securitatea informatiilor, nu poate garanta ca informatia pe care clientul o primeste sau o trimite folosind serviciile va fi in permanenta siguranta.

Generalitati

kalimera poate modifica acesti termeni si conditii la anumite intervale de timp fara a anunta clientul personal. Astfel de modificari vor fi aduse la cunostinta clientului prin afisare pe site-ul web la www.kalimera.ro. Modificarile facute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre client daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site-ul web.

Jurisdictie

Acest site web (exclusiv site-uri ale tertelor parti spre care exista linkuri) este controlat de catre kalimera. Prin accesarea acestui site, clientul accepta ca acest contract si orice disputa legata de el sunt guvernate si interpretate in concordanta cu legile Romaniei, iar clientul este de acord sa se supuna jurisdictiei exclusive a tribunalelor Romaniei.

Clientul accepta acesti termeni si conditii

Clientul confirma ca a citit si acceptat acesti termeni si conditii. Utilizarea serviciului de catre client implica acceptarea neconditionata a acestor termeni si conditii.

In cazul in care nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam sa nu folositi acest site.

----------

POLITICA GENERALA DE CONFIDEN?IALITATE

                          KALIMERA BUSINESS S.R.L.          

in colectarea, procesarea si pastrarea datelor cu caracter personal

 

In baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date (GDPR), Prezenta Politica de confidentialitate vizeaza numai clientii KALIMERA BUSINESS S.R.L. ?i utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului nostru.  KALIMERA BUSINESS S.R.L. depune eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii datelor Dumneavoastra personale in calitate de persoana vizata atunci când utilizati serviciile noastre. In acest sens, prin prezenta politica stabilim atat modul in care datele Dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveti ca si persoana vizata dar si modul in care acestea vor fi protejate. Orice modificari efectuate in cadrul prezentei Politici de confidentialitate pot fi gasite daca vizitati website-ul nostru.

KALIMERA BUSINESS S.R.L. se aliniaza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date (GDPR) si prin prezenta Politica generala de Cnfidentialitate vom puncta cateva aspecte importante.

 

1.   Scopul utilizarii datelor cu caracter personal in calitate de persoana vizata 

Prin furnizarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal, in calitate de persoana vizata va exprimati acordul expres si neechivoc cu privire la utilizarea de catre KALIMERA BUSINESS S.R.L. a datelor colectate in urmatoarele scopuri:

  • Pentru a prelua reclamatiile si/sau sugestiile dumneavoastra si pentru a va raspunde in mod corespunzator, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;

  • Pentru a va prelua solicitarile online transmise prin intermediul formularului pus la dispozitie pe site-ul  www.kalimera.ro caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa;

  • Pentru a va contacta in eventualitatea oricaror probleme ivite in prestarea serviciilor, caz in care ne va fi necesar, spre exemplu, numarul Dumneavoastra de telefon fix/mobil;

  • Pentru procesul de recrutare atunci cand aplicati online pentru una din pozitiile deschise spre ocupare, caz in care ne va fi necesar numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail. Aplicarea la un job/recrutare. Atunci când aplica?i pentru un job în cadrul KALIMERA BUSINESS S.R.L. datele personale vor fi procesate ?i controlate de c?tre KALIMERA BUSINESS S.R.L. si vor fi folosite numai in scopul recrutarii (interviu, comunicari ce au legatura cu procesul de recrutare). Datele cu caracter personal ce sunt folosite in procesul de recrutare nu vor fi stocate pentru o perioad? mai mare de timp decât cea necesar? recrutarii ?i nu vor fi divulgate persoanelor ter?e. Dac? aplican?ii/candidatii doresc s? acceseze, s? modifice sau s? ?tearg? datele personale dupa incheierea procesului de recrutare, sunt ruga?i s? contacteze office@kalimera.ro

Datele Dumneavoastra colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi pastrate doar atat timp cat este necesar pentru a raspunde scopurilor pentru care au fost colectate respectiv 1 (unu) an sau atat timp cat impune legea, ulterior urmand ca datele personale sa fie sterse ori transformate in date anonime, cu exceptia situatiei in care exista o dispozitie legala imperativa pentru a le pastra. 

2.   Drepturile Dumneavoastra in calitate de persoana vizata

Regulamentul nr. 679/2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date (GDPR) confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale. Pe toata durata in care datele personale sunt pastrate de catre KALIMERA BUSINESS S.R.L., Dumneavoastra in calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care KALIMERA BUSINESS S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana vizata  s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru sau la adresa de email office@kalimera.ro.

In plus, incepand cu 25 mai 2018, daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa office@dataprotectionsecurity.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

3.   Transferul de date

KALIMERA BUSINESS S.R.L. nu va transfera, vinde sau ofera la schimb datele Dumneavoastra catre terti pentru scopuri de marketing.

4.   Securitatea datelor Dumneavoastra

 KALIMERA BUSINESS S.R.L. a luat masuri tehnice ?i organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori impotriva pierderii sau manipularii neautorizate a datelor. In plus, in acord cu evolutia tehnologiei in materie informatica, depunem eforturi continue in scopul adaptarii masurilor de securitate.

5.   Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom p?stra aceste informa?ii pentru perioada specificat? la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului KALIMERA BUSINESS S.R.L..

6.   Responsabilitate

KALIMERA BUSINESS S.R.L. este responsabil? pentru conformitatea cu GDPR cât ?i pentru principiile stabilite în aceasta Politica. KALIMERA BUSINESS S.R.L. va men?ine sub responsabilitatea sa un registru in care va tine o evidenta a procesarii datelor cu caracter personal si scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informa?iile la dispozi?ia autorit??ilor de supraveghere.

Orice întreb?ri legate de aceast? politic? de confiden?ialitate pot fi adresate la adresa de email office@dataprotectionsecurity.ro

7.   Securitatea proces?rii

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica ?i men?ine m?suri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. In cazul in care se constat? posibile înc?lc?ri a securit??ii datelor. KALIMERA BUSINESS S.R.L. are obligatia notific?rii Autoritatii Na?ionale de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore ?i a persoanelor vizate în cel mai scurt timp;

8.   Accesul ?i rectificarea sau ?tergerea datelor personale.

Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisa in art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoana vizata asa cum sunt prevazute in art. 2 din prezenta politica si de Regulamentul nr. 679/2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la office@dataprotectionsecurity.ro. 

9.   Plângeri/sesizari/solicitari si termene de raspuns

Utilizatorii ale caror date au fost colectate si sau procesate si pentru ale caror scopuri si-au dat consimtamantul, pe toata perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plangeri / sesizari / solicitari catre KALIMERA BUSINESS S.R.L. transmitand astfel un email la adresa office@dataprotectionsecurity.ro. Termenul de raspuns pentru astfel de plangeri/sesizari/solicitari este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii si inregistrarii acestora.

10.               Modific?ri/completari ale acestei politici

KALIMERA BUSINESS S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica aceasta politica unilateral ori de cate ori considera ca este nevoie si sau de exemplu în urma unor modific?ri legislative relevante. În cazul în care se fac modific?ri ale prezentei Politici KALIMERA BUSINESS S.R.L. le va face cunoscute prin intermediul website-ului  www.kalimera.ro. Încuraj?m utilizatorii s? verifice aceast? pagin? periodic pentru a fi informa?i despre ultimele nout??i în ceea ce prive?te Politica generala de confiden?ialitate.

 

11.               Date de contact

KALIMERA BUSINESS S.R.L., cu sediul în Bucuresti, înregistrat? la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. J40/16606/2005, cod fiscal nr. RO18005949, adresa de email: office@kalimera.ro.

 
en | ro

Request offer

Captcha Refresh

Fields marked with * are mandatory

Request offer

Recommend to a friend

Captcha

Fields marked with * are mandatory